TED’s secret to great public speaking | Chris Anderson


Translator: Helena Bedalli Reviewer: Anisa Fezga Disa njerëz mendojnë që fjalimet TED kane nje formulë: ''Mbaj fjalim mbi qilim të kuq rrumbullakët.'' "Ndaj një histori fëmijërie." "Trego një sekret të brendshëm." "Mbylle me një thirrje frymëzuese për veprim." Jo. Nuk mendohet kështu per fjalimet TED. Në fakt, nëse abuzojmë me këto mjete, do të dukemi si stereotipa apo manipulues...